Mensen die zich wél willen laten vaccineren hebben weinig begrip voor anderen die dat niet willen…

AMSTERDAM – De bereidheid van Nederlanders om zich te laten inenten tegen het coronavirus is de afgelopen maand flink toegenomen, met bijna tien procent. Dat blijkt uit een peiling van marktonderzoeker I&O research, in opdracht van de Nederlandse staatsomroep NOS.

Daarentegen is er een ‘harde kern’ van mensen die een coronaprik onder alle omstandigheden zegt te weigeren. Zij geven ‘principiële redenen’ aan om straks te bedanken voor de vaccinatie.

Bereidheid

De forse daling die vorige maand door I&O werd gezien, vertoont nu een opmerkelijke beweging in tegengestelde richting. ,,We zien de bereidheid tot vaccinatie nu weer flink oplopen: van 60 procent in november naar 69 procent nu”, stelt het enquêtebureau. Dit cijfer is opgebouwd uit twee percentages: een categorie ondervraagden die ‘zeker wel’ de twee prikken toelaat (41 procent) en een groep die ‘waarschijnlijk wel’ zegt tegen de vaccinbescherming (18 procent). De groep die overtuigd de vaccinatie gaat halen nam toe van 29 procent naar de genoemde 41 procent.

Het aandeel ‘zeker of waarschijnlijk niet’ daalde van 23 naar 18 procent. Het aandeel ‘zeker niet’ is overigens stabiel: rond 10 procent.

Twijfels

Opvallend is in deze maand-enquête dat mensen die zelf besmet zijn geweest met COVID niet meer dan gemiddeld geneigd zijn zich te laten vaccineren. Degenen die zelf ziek waren zijn dat minder van plan (59 procent) dan degenen die iemand kennen die besmet is geweest (ruim 70%). En hoe zieker diegene was, hoe sterker de geneigdheid.

I&O maakt uit de onderzoekresultaten op dat de angst voor en het wantrouwen over het vaccin/de vaccins enigszins zijn gedaald. De principiële redenen zijn echter gebleven. ,,De belangrijkste redenen om zich niet te laten vaccineren (‘Ik vertrouw het niet want het vaccin is er te snel, ben bang voor bijwerkingen’), maar ook twijfels of het vaccin wel werkt namen zowel relatief als absoluut af. Meer principiële redenen als ‘Mijn immuunsysteem kan het coronavirus weghouden’ of ‘ik ben tegen de dierproeven die er voor nodig zijn’, worden nog ongeveer even vaak genoemd.

Niet-sociaal

Mensen die zich wél willen laten vaccineren hebben weinig begrip voor dat anderen die dat niet willen, stelt I&O. Eén op zes (15 procent) heeft hier begrip voor, 44 procent zegt ‘Daar heb ik wel enig begrip voor, maar ze zouden het wel moeten doen’, een kwart (23%) heeft er weinig begrip voor en 14 procent vindt het zelfs verwijtbaar. Degenen die zich wel laten vaccineren vinden het niet-sociaal dat anderen het niet doen. Veel mensen vragen zich af of de niet-vaxxers zich ook niet laten behandelen als ze het toch krijgen.Of, zoals iemand het uitdrukt: ‘Als mensen zich niet willen laten vaccineren dan ook niet behandelen als ze corona krijgen. Dan moeten alle anderen vóór gaan.’Foto: PIXABAY