De Nederlandse autoriteiten hebben in de afgelopen maanden veel te laat hebben ingespeeld op de enorme golf van corona die toen nog in Italië en Spanje huishield.

DEN HAAG – De bevoorrading van Nederlandse ziekenhuizen in hun gevecht tegen het coronavirus verloopt traag. Dat geldt zowel voor de levering van nieuwe beademingsapparatuur als voor mondneuskapjes.

Slechts 10 procent

Van de door het ministerie aangekondigde komst van duizend nieuwe beademingstoestellen om het snel toenemend aantal IC-patiënten met de coronaziekte Covid-19 te kunnen behandelen, is nu slechts 10 procent gerealiseerd. Philips Nederland heeft weliswaar in allerijl honderd beademingsapparaten en patiëntbewakingssystemen afgeleverd. En de komende weken (en maanden…) wordt de rest geleverd.

In dit tempo liggen er vandaag (zondag) duizend corona-patiënten op de Nederlandse intensivecare-afdelingen

Volgens de nieuwste gegevens over de huidige corona-bezettingsraad liggen er op dit moment (zaterdagavond 23:45 uur) 924 patiënten op de IC-afdelingen. Dat meldt de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zegt al dagen dat de IC’s sneller vollopen – dan verwacht – met ernstig hulpbehoevende patiënten in (adem)nood. Voorzitter Diederik Gommers van de NVIC zei begin deze week, tijdens een hoorzitting inde Tweede Kamer, te verwachten dat komende woensdag 1 april er elfhonderd coronapatiënten op de IC’s zouden liggen. In dit tempo gaat het dan om 1200 tot 1300 patiënten mét corona.

,,We zetten alles op alles om de IC-capaciteit zoveel mogelijk te vergroten”, meldde eerder vandaag  Martin van Rijn, de nieuwe minister van Medische zorg, op zijn Twitter-account. ,,Heel mooi dat nu het eerste deel van 1000 zojuist is afgeleverd. Maar we zijn er nog niet. Komende weken wordt er daarom nog veel meer geleverd.”

Laatste nippertje

De actuele situatie toont dat de Nederlandse autoriteiten in de afgelopen maanden veel te laat hebben ingespeeld op de enorme golf van corona, die toen nog aan in het zuiden van Europa (Italië en Spanje) huis hield. Alles wat nu gebeurt, is in feite op het laatste nippertje geregeld. Martin van Rijn zei eerder vandaag dat het onmogelijk is voor een land om zich voor te bereiden op een specifieke pandemie kunt voorbereiden.

Vanavond bleek nóg een zware tegenvaller: honderdduizenden mond/neusmaskers van het type FF2, in de afgelopen dagen geleverd door China, blijken ondeugdelijk. De helft van de partij van totaal 1,3 miljoen mondkapjes is door TNO afgekeurd. De 600.000 maskers voldoen niet aan de veiligheidseisen en geven het medisch en verpleegkundig personeel in de ziekenhuizen onvoldoende bescherming.  Ze sluiten niet goed op het gezicht en ook de ventielen zouden niet naar behoren functioneren. Het ministerie van Volksgezondheid is nu een terugroepactie begonnen om de al uitgeleverde maskers terug te halen uit de ziekenhuizen, waar mogelijk al een deel is gebruikt tijdens de behandeling van mensen met het coronavirus.

Schaars

Het ministerie van VWS zei vanavond in een reactie op berichtgeving in het NOS-Journaal dat er met man en macht gewerkt wordt om te voorzien in de behoefte aan beschermingsmiddelen die in de hele wereld schaars zijn. ,,Door deze tekorten kunnen we in een situatie terechtkomen dat er alleen nog maar beschermingsmiddelen beschikbaar zijn die niet aan de hoogste standaarden voldoen. Dat speelt in alle landen.”

Radboudumc werkte mee aan nieuw goedkoop beademingstoestel, kosten: 370 euro per stuk

Het Radboudumc in Nijmegen laat via zijn website weten de geleverde partij mondneusmaskers niet in gebruik te hebben genomen. En, ter geruststelling: ,,Alle mondneusmaskers die in het Radboudumc in omloop zijn, voldoen aan de kwaliteitseisen die wij daaraan stellen.” Ook blijkt het Radboudumc al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een nieuw type beademingstoestel. Samen met het bedrijf FreeBreathing is de VentilatorPAL ontwikkeld, een goedkope open-source ventilator voor de behandeling van COVID-19 patiënten met ernstige ademhalingsproblemen.

Goedkoop

,,Wat de wereld op dit moment nodig heeft, is een eenvoudige, betaalbare en effectieve ventilator om patiënten met ademhalingsproblemen te behandelen. VentilatorPAL is beschikbaar voor individuen, overheden en medische professionals in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingswereld”, zegt Stefan Dorssers van Stogger, initiatiefnemer van dit project.

Intensivist Hugo Touw van het Radboudumc, zegt: ,,Ik werk zelf op de IC en zie dagelijks hoe essentieel beademingsapparatuur is voor de behandeling van patiënten met COVID-19. Toen ik mijn bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van het initiatief van Stefan Dorssers heb ik dat met beide handen aangegrepen. Kijk waartoe het heeft geleid. Het is nog niet helemaal af, maar de resultaten tot nu toe zijn erg goed. Hopelijk dragen we hiermee bij aan een oplossing voor de grote vraag naar deze apparatuur, niet alleen in Nederland.”

Defensie

Overigens heeft het Ministerie van Defensie vandaag nog eens 25 beademingsapparaten beschikbaar gesteld voor de IC-afdelingen van ziekenhuizen. Die komen, volgens de NOS, boven op de veertig apparaten die al aan zeven ziekenhuizen waren geleverd. Defensie stelt ook medische planners en verpleegkundigen beschikbaar.