Daar waar roken wordt verbannen, vermindert in twee jaar tijd het aantal hartinfarcten met 15 tot 20 procent.

AMSTERDAM – Op wereldwijde schaal zijn gemiddeld 50 rokers verantwoordelijk voor de dood van 1 niet-roker. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Al langer is bekend dat ‘tweedehands’ rook schadelijk is, en deze studie van onderzoeker Leonard Hofstra ondersteunt dit getalsmatig.

,,Hiermee laten we zien hoe gevaarlijk meeroken is”, stelt de bijzonder hoogleraar ‘Risk profiling in Heart Disease’. De risico’s van passief meeroken worden nog steeds onderschat.” Zijn wetenschappelijke publicatie is zojuist verschenen in de Journal of the American Medical Association (JAMA Network Open) .

Wereldwijd zijn er 1 miljard rokers, waarvan er elk jaar zo’n 7 miljoen vroegtijdig overlijden. Minder bekend is dat een kleine miljoen mensen, waaronder kinderen, eerder overlijden aan de gevolgen van meeroken. Op basis van de jaarlijks gerapporteerde 2.000 tot 3.000 slachtoffers in Nederland door meeroken, ligt bij ons het aantal rokers verantwoordelijk voor de dood van 1 niet-roker tussen 45 en 65. ,,Deze resultaten laten zien dat een roker ook een dader is die schade toebrengt aan een ander. Passief meeroken leidt tot een 20 tot 30 procent hogere kans op een hartinfarct en longkanker”, licht Hofstra toe.

Strenge regels

Onderzoeker Hamza Yousuf vond ook dat er grote verschillen in de risico’s van meeroken per regio zijn. Zo zorgen in de Verenigde Staten, met strenge wetgeving rond het roken in openbare ruimtes, 80 tot 90 rokers voor de dood van 1 niet-roker. Terwijl dit in het Midden-Oosten en Azië, waar deze wetgeving ontbreekt, rond de 40 rokers zijn. Dit is dus te verklaren door betere beschermende maatregelen voor de niet-roker.

Nederland raakt achterop qua regelgeving voor een gezondere samenleving, meent Hofstra. ,,In Nederland mag nog steeds in de auto worden gerookt, zelfs als er kinderen bij zijn. In Vlaanderen krijg je daarvoor een boete van bijna 1.000 euro.” Daar waar roken wordt verbannen, vermindert in twee jaar tijd het aantal hartinfarcten met 15 tot 20 procent. Ook zijn er veel minder opnames van kinderen met astma-aanvallen.

Immuunsysteem
In China zijn in de eerste drie maanden van dit jaar iets meer dan 3.000 mensen overleden aan het virus. In dezelfde periode zijn in China zo’n 25.000 mensen gestorven aan de gevolgen van passief meeroken. Meeroken verzwakt het immuunsysteem. Hierdoor zijn meerokers ongevraagd gevoeliger voor virusinfecties, waarschijnlijk ook het coronavirus. ,,Tel hierbij op dat nu veel mensen thuiswerken en veel schoolgaande kinderen thuis zijn”, zegt Hofstra. ,,Dan zorgt een roker voor een grotere kans op de gevaarlijke infectie, een dodelijke cocktail. Hoe lang accepteren we dit nog?”, vraagt Hofstra zich af.